Kokybės politika

Nuo 1946 metų dirbame Jums

Atgal

Kokybės politika

 UAB „Anykščių energetinė statyba“ ypatingą dėmesį skiria darbų kokybei, darbuotojų saugai ir sveikatai, aplinkos apsaugai. Mūsų kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema sertifikuota ir atitinka tarptautinių vadybos standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus. Bendrovėje visos kokybės valdymo sistemos funkcijos surašytos kokybės vadove ir darbuotojų pareiginėse instrukcijose. Kokybės valdymo sistema apima užsakovų reikalavimų ir projektinės dokumentacijos įvertinimą, darbų planavimą, perkamų medžiagų ir gaminių kokybės patikrinimą, atliekamų darbų kokybės kontrolę, defektų atsiradimo priežasčių analizę. Bendrovės sukaupta patirtis ir atsakingas požiūris į verslą pelnė užsakovų ir partnerių pasitikėjimą.

 KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Bendrovės vadovybė, siekdama sukurti saugią ir sveiką darbinę aplinką, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikimąsi, įsipareigoja:

 • Nuolat tobulinti darbo organizavimo metodus ir vadybos sistemas, atitinkančias ISO9001, ISO14001 ir OHSAS1800 standartų reikalavimus.

 • Stengtis kuo geriau suprasti klientų lūkesčius ir tiksliai laikytis jų reikalavimų, garantuoti statybos – montavimo darbų bei garantinio aptarnavimo kokybę.

 • Efektyvinti darbų vykdymą, užtikrinti naujų technologijų diegimą ir kokybiškų medžiagų naudojimą.

 • Pagal galimybes nuolat atnaujinti bendrovės transportą, įrangą ir mechanizmus.

 • Organizuoti darbuotojų mokymą, kelti jų kvalifikaciją, rūpintis darbo kultūra ir saugia darbo aplinka.

 • Sudaryti sąlygas darbuotojams našiai dirbti, aprūpinti saugiomis ir pažangiomis darbo priemonėmis, užtikrinti socialines garantijas ir teisingai įvertinti atliktą darbą ir jo kokybę.

 • Siekti minimalios aplinkos taršos, taupiai naudoti gamtinius išteklius, savo veikloje taikyti aplinkos apsaugos prevenciją.

 • Užtikrinti Bendrovės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų laikymąsi.

 • Skatinti kiekvieną Bendrovės darbuotoją savo atsakomybės ir įgaliojimų ribose maksimaliai prisidėti prie kokybiško statybos – montavimo darbų vykdymo, veiklos efektyvinimo, poveikio aplinkai mažinimo ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo, siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir sužalojimams darbe.

 • Stiprinti ir palaikyti gerus tarpusavio santykius su partneriais - tiekėjais ir užsakovais.

 • Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti Bendrovės politiką, supažindinti su ja darbuotojus ir visas suinteresuotas šalis.

 

NUO 1946 METŲ DIRBAME JUMS

UAB “Anykščių energetinė statyba” dirba nuo 1946 metų birželio 1 dienos, kai buvo įkurtos Utenos tarprajoninės elektromechaninės dirbtuvės, kurios 1947 metais buvo perkeltos į Anykščius.

Plačiau

MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Bendrovės pagrindinė veikla yra statinio elektrinės dalies projektavimo ir statybos montavimo darbai:  0,4-110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijų tiesimas ir remontas, transformatorinių pastočių montavimas, projektavimas.

Plačiau

DARBŲ SAUGA IR KOKYBĖ

Bendrovėje įdiegta kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Plačiau

KONTAKTAI

UAB “Anykščių energetinė statyba”
Stoties g. 5, LT-29107, Anykščiai
Tel.: +370 381 59293
El.p. info@energetinestatyba.lt

Plačiau