Techninė priežūra

Nuo 1946 metų dirbame Jums

Atgal

Techninė priežūra

UAB "Anykščių energetinė statyba" išduotas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas suteikia teisę atlikti šiuos elektros įrenginių eksploatavimo darbus:

 • elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai;
 • elektros tinklo iki 110 kV įtampos techninės priežiūros ir remonto darbai (išskyrus galios transformatorių ir jungtuvų remontą);
 • elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;
 • elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai;
 • elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai;
 • specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai;
 • elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Bendrovė vykdo AB "Energijos skirstymo operatorius" priklausančių oro linijų, kabelinių linijų, transformatorių pastočių remonto ir techninės priežiūros darbus:

 • 0,4 – 10 kV elektros tinklų planinio remonto darbai;
 • 0,4 – 10 kV elektros tinklų techninės priežiūros darbai;
 • 0,4 – 10 kV elektros tinklų gedimų šalinimo darbai;
 • 0,4 – 10 kV elektros tinklų avarinių ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo darbai.

 

Įmonių elektros ūkio priežiūra

Pagal saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-30, įsakymu Nr.1-100, kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leistina naudoti galia, esant trifaziui įvadui yra didesnė kaip 30 kW.

Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą. Elektros energetikos įmonėse toks asmuo skiriamas atsakingas tik už pagalbinių statinių (dirbtuvių, sandėlių, administracinių pastatų ir pan.) elektros įrenginius.

Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingu už elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.

Teikiame atsakingo už įmonės elektros ūkį funkcijų vykdymo paslaugas:

 • atliekame elektros įrenginių techninę priežiūrą;

 • organizuojame elektros įrenginių, instaliacijos ir tinklų gedimų šalinimą ar remontą;

 • teikiame rekomendacijas elektros ūkio techninės saugos užtikrinimui;

 • paruošiame elektros ūkio techninės saugos elektros tvarkomuosius dokumentus;

 • pildome elektros ūkiui reglamentuojamą dokumentaciją;

 • sudarome elektros įrenginių techninių apžiūrų, matavimų ir bandymų grafikus;

 • atliekame elektrofizikinių varžų matavimus ir įvertiname elektros įrenginių technines eksploatacines sąlygas;

 • atstovaujame Jūsų įmonę su elektrosaugos reikalavimų vykdymą kontroliuojančiomis institucijomis;

 • informuojame administraciją apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus apsaugos nuo elektros srityje.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@energetinestatyba.lt , tel. +370 381 59293.

 

 

 
 
 
 

NUO 1946 METŲ DIRBAME JUMS

UAB “Anykščių energetinė statyba” dirba nuo 1946 metų birželio 1 dienos, kai buvo įkurtos Utenos tarprajoninės elektromechaninės dirbtuvės, kurios 1947 metais buvo perkeltos į Anykščius.

Plačiau

MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Bendrovės pagrindinė veikla yra statinio elektrinės dalies projektavimo ir statybos montavimo darbai:  0,4-110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijų tiesimas ir remontas, transformatorinių pastočių montavimas, projektavimas.

Plačiau

DARBŲ SAUGA IR KOKYBĖ

Bendrovėje įdiegta kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Plačiau

KONTAKTAI

UAB “Anykščių energetinė statyba”
Stoties g. 5, LT-29107, Anykščiai
Tel.: +370 381 59293
El.p. info@energetinestatyba.lt

Plačiau