Apie mus

Nuo 1946 metų dirbame Jums

Istorija

 
2016 m. birželio 1 d. UAB “Anykščių energetinė statyba” sukako 70 metų.
 
UAB “Anykščių energetinė statyba” dirba nuo 1946 metų birželio 1 dienos, kai buvo įkurtos Utenos tarprajoninės elektromechaninės dirbtuvės, kurios 1947 m. buvo perkeltos į Anykščius ir pavadintos Anykščių tarprajoninėmis elektromechaninėmis dirbtuvėmis. Dirbtuvės įsikūrė prie tuometinės veikiančios Anykščių hidroelektrinės ant Šventosios upės kranto, prie garsaus anykštėno inžinieriaus Karvelio projektuotos ir statytos hidroelektrinės. Tuo metu elektros energija Anykščių mieste buvo gaminama vandens turbinų pagalba. Dirbtuvių pirmieji darbininkai buvo elektrinėje dirbę žmonės. Tai buvo nedidelė kontorėlė, stovėjo zeimeris, apdegusios obliavimo, tekinimo staklės, metalo gręžimo staklės, šalimais atskirame namelyje įsikūrė kalvė. Turėtas tik vienas senutėlis, malkomis kūrenamas sunkvežimis ZIS-5, kuris daugiau būdavo remontuojamas, negu važiuodavo. Visi darbai buvo atliekami tik rankomis. Nebuvo jokių  mechanizacijos priemonių, išskyrus rankinę gervę. Žmonės dirbdavo tik kirviu, kastuvu ir laužtuvu. Tokiomis sąlygomis tada dirbtuvėse dirbo tik septyni žmonės. Pagrindinė dirbtuvių veiklos paskirtis buvo atstatyti karo metais sugriautą, nuniokotą, buvusių Lietuvos dyzelinių elektrinių, hidroelektrinių, elektros perdavimo linijų ūkį. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos energetinis ūkis buvo sugriautas, įrenginiai išvežti. Tik susikūrusi bendrovė pradėjo atstatinėti mažas hidroelektrines ir dyzelines elektrines. Jau 1946 m. buvo vykdomi Anykščių hidroelektrinės užtvankos, Obelių, Molėtų, Vyžuonų, Užpalių, Utenos dyzelinių elektrinių atstatomieji darbai.
 

1947 metais greta Anykščių elektrinės buvo paskirtas žemės sklypas, kuriame 1948-1952 m. pastatyti pirmieji laikini gamybiniai pastatai. 1947 metų pabaigoje jau dirbo 28 darbininkai ir keturi tarnautojai. Įsimintini nedideliam, dar mažai darbo patirties turinčiam kolektyvui, tapo 1947–ieji, kai buvo elektrifikuotas Anykščių rajono Debeikių miestelis, pastatant prie veikusio vidaus degimo variklio 15 kW galingumo generatorių ir nutiesiant apie 3 km žemos įtampos elektros tiekimo liniją ant medinių atramų.

1949 metais buvo likviduota Panevėžio elektromechaninė dirbtuvė ir visa jos materialinė bazė atiduota Anykščių elektromechaninėms dirbtuvėms. 1950 m. balandžio 15 d. įmonės pavadinimas pakeičiamas į „Anykščių tarprajoninę elektromechaninę dirbtuvę“, o nuo 1951 m. spalio 29 d. į „Vilniaus srities statybos – elektromontažo kontorą“. Nuo 1953 m. birželio 13 d. į „Anykščių tarprajoninę statybos – elektromontažo   kontorą“. Per 1946-1950 m. laikotarpį atstatyta 12 dyzelinių elektrinių, nutiesta 207 km elektros tiekimo linijų. Tai buvo pats elektrifikavimo darbų pikas Lietuvoje. Palengva kolektyvas ne tik didėjo, bet ir tobulėjo, stiprėjo profesiniai įgūdžiai. Įgydami naujas specialybes bei darbo patirties darbuotojai buvo pajėgūs atlikti vis sudėtingesnius užsakymus. Sparčiai plėtėsi darbų apimtys, statomų ir remontuojamų energetikos objektų geografija. 1948 m. baigta statyti 30 kW galingumo  antroji Anykščių hidroelektrinė. Po metų kitų pastatytos Lentvario, Pastrėvio, Druskininkų hidroelektrinės, Eišiškėse, Varėnoje, Kapčiamiestyje pradėtos statyti naujos hidroelektrinės. Obeliuose, Biržuose, Dūkšte, Šalčininkuose, Dauguose, Švenčionėliuose, Ignalinoje, Švenčionyse, Rokiškyje, Telšiuose, Kaišiadoryse sumontuotos dyzelinės elektrinės.

Apie 1955 m. prasidėjo naujų nelengvų darbų etapas šiaurės rytų Lietuvoje – aukštos ir žemos įtampos elektros perdavimo linijų tiesimas. Darbo apimtys smarkiai išaugo, įmonėje dirbo keli šimtai žmonių, buvo įsigyta naujos technikos, mechanizmų, transporto priemonių. Anykščių statybos-montavimo valdyba per nepilną dešimtmetį nutiesė apie 4,5 tūkst. km 10 kV ir beveik 3 tūkst. km 0,4 kV elektros tiekimo linijų, sumontavo 114 tūkst. transformatorinių pastočių, elektrifikavo beveik 18 tūkst. gyvenamųjų namų. Objektai buvo išsimėtę po visą šiaurės rytų Lietuvą, toli nuo gamybinės bazės. Tai pareikalavo daug transporto priemonių, didėjo gamybinės išlaidos.

Remontuojant ir atstatant hidroelektrines subrendo specialistai, sugebantys kokybiškai atlikti sudėtingus HE statybos darbus, montuoti įrengimus. Intensyviai, atsidavusiai dirbant, atėjo ir gera patirtis, atsirado didesnis pasitikėjimas savo jėgomis ir įmone. Maždaug nuo 1959 m. įmonė tapo pajėgi statyti ir stambesnius energetikos objektus. Anykštėnų rankomis buvo pastatytos 2460 kW galingumo Antalieptės, 480 kW Baltosios Ančios, 150 kW Padysnio, 800 kW Gondingos hidroelektrinės.

  

Antalieptės hidroelektrinė. Pastatas su vamzdynais. Pastatytas 1960 m.

   

Eišiškių hidroelektrinė

  

Padysnio hidroelektrinė, pastatyta 1959 m.

   

Pastrėvio hidroelektrinė, pastatyta 1957 m.

  

Kapčiamiesčio hidroelektrinė, statyta 1956 m.   

  
 
 
Baltosios Ančios hidroelektrinė, statyta 1956 m.
 
 
 
Gondingos hidroelektrinė, statyta 1961 m.

  

Širvintų hidroelektrinė, statyta 1963 m.

1956-1960 m. laikotarpiu buvo atliekami statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai 120 kW Aukštadvario, 100 kW Bagdanonių, 100 kW Kapčiamiesčio, 120 kW Varėnos, Raseinių, Skaudvilės, Lentvario, Druskininkų, Širvintų, Eiškiškių hidroelektrinėse.

 

Druskininkų dyzelinė elektrinė, mašinų salė, sumontuota 1960 m.

   

Švenčionėlių dyzelinė elektrinė, sumontuota 1963 m.

1957 m. pradėta naujos gamybinės bazės statyba Anykščiuose. 1958 m. Anykščių tarprajoninė statybos-elektromontažo kontora perduodma naujai įsteigto Energetikos statybos tresto žinion ir nuo 1958 m. sausio 1 d. pavadinimas keičiamas į  „Anykščių statybos – montavimo aikštelę“. 1959 m.  likviduojama Antalieptės statybos montavimo valdyba ir prijungiama prie Anykščių statybos montavimo aikštelės. Darbuotojų skaičius išaugo iki 604 žmonių.

 

Gamybinė bazė Anykščiuose

Pradėjus Respublikoje kurti chemijos pramonę, 1961-1963 m. anykštėnams teko statyti galingas vandens siurblines po 2000 kW galingumo Kėdainiuose, Jonavoje, Alytuje ir Kavarske (Anykščių r.). Anykščių bendrovė vykdė elektrifikavimo darbus ir kaimyninėje Baltarusijoje. 1967-1970 m. buvo elektrifikuoti Braslavos rajono keturi kolūkiai, nutiesta 97 km 10 kV ir 61 km 0,4 kV elektros tiekimo linijų. Dideli darbai atlikti elektrifikuojant žemės ūkį. Jau 1964 m. pabaigoje buvo užbaigtas žemės ūkio vartotojų prijungimo prie valstybinių elektros tinklų pirmasis etapas.

  

Vandens perpompavimo stotis Kavarske, 1963 m.

Nuo 1966 m. iki 1976 m. Anykščių mechanizuotos kolonos pagrindinės darbų apimtys buvo atliekamos tiesiant aukštos ir žemos įtampos elektros tiekimo linijas, atliekant transformatorinių pastočių montavimo darbus. Per šį laikotarpį nutiesta 1806 km 10 kV, 7438 km 0,4 kV elektros tiekimo linijų, sumontuotos 1895 transformatorinės pastotės, elektrifikuota 17570 gyvenamųjų namų. 1976 m. bendrovė pradėjo statyti energetikų poilsio bazę Dubingiuose, gyvenamuosius namus Vilniuje Tverečiaus gatvėje, Molėtuose, Utenoje, Švenčionyse, Anykščiuose ir kituose šiaurės rytų Lietuvos rajonuose.

Gyvenamųjų namų kvartalas Vilniuje Tverečiaus g., 1972-1976 m.

  

Dubingių profilaktoriumas 1971-1983 m.

Buvo imtasi ir labai stambaus energetinio objekto projekto – 6 tūkst. kv. m ploto Utenos elektros tinklų centrinės gamybinės bazės statybos. Tai buvo vienas iš sudėtingiausių objektų per visą bendrovės veiklos istoriją. Šiems darbams įveikti reikėjo daug darbo jėgos, technikos ir geros darbo organizacijos. Nuosava gamybinė bazė Anykščiuose pastatyta taip pat savo jėgomis.

 

Anykščių elektros tinklų bazė, pastatyta 1971 m.

  

Zarasų elektros tinklų gamybinė bazė, statyta 1972 m.

  

Rokiškio elektros tinklų gamybinė bazė, statyta 1963 m.

  

Utenos elektros tinklų centrinė gamybinė bazė, statyta 1980 m.

1980 m. baigta statyti Utenos elektros tinklų centrinė gamybinė bazė, 1983 m. nutiesta 110 kV elektros perdavimo linija Dūkštas-Padysnis, 1984 m. 35 kV linija Šėta-Bukonys-Siesikai, 35 kV linija Pabradė-Buivydžiai. 1987 m. pradėta ir 1990 m. atiduota naudoti 330/110/35 kV transformatorių pastotė Utenoje, o 1986 m. – 110 kV transformatorių pastotė Dūkšte.

 

110/35 kV transformatorių pastotė Dūkšte 

 

  

330/110/35 kV transformatorių pastotė Utenoje

1992 m. gruodžio 28 d. Lietuvos respublikos energetikos ministro įsakymu Anykščių energetikos statybos valdyba tampa savarankiška įmone – Anykščių valstybine energetikos statybos įmone. Iki 1994 metų nutiesta daugiau kaip 25000 km žemos bei aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, sumontuota tūkstančiai transformatorinių pastočių, elektrifikuota daugybė gyvenamųjų namų šiaurės – rytų Lietuvoje, pastatytos hidroelektrinės, elektros tinklų gamybinės bazės ir gyvenamieji namai šios sistemos darbuotojams.

Per 65 metus net dvylika kartų keitėsi bendrovės pavadinimas.

1946 m. – 1950 m. Utenos raj. Elektromechaninė dirbtuvė.
1950 m. – 1950 m. Anykščių tarprajoninė elektromechaninė dirbtuvė.
1951 m. – 1953 m. Vilniaus srities statybos – elektromontažo kontora.
1953 m. – 1958 m. Anykščių tarprajoninė statybos – elektromontažo   kontora.
1958 m. – 1959 m. Anykščių statybos – montavimo aikštelė.
1959 m. – 1968 m. Anykščių statybos – montavimo valdyba.
1968 m. – 1976 m. Anykščių specializuota kilnojama mechanizuota kolona.
1976 m. – 1990 m. Anykščių mechanizuota kolona.
1991 m. – 1992 m. Anykščių energetikos statybos įmonė.
1992 m. – 1994 m. Anykščių valstybinė energetikos statybos įmonė.
1994 m. -  Anykščių valstybinė akcinė energetikos statybos įmonė.
1994 m. spalio mėn. 28 d. akcinė bendrovė „ Anykščių energetinė statyba“.

Dabartiniu pavadinimu, kaip akcinė bendrovė „ Anykščių energetinė statyba“ veikia nuo 1994-ųjų metų, o nuo 2003 metų birželio mėnesio tapo uždarąja akcine bendrove.

NUO 1946 METŲ DIRBAME JUMS

UAB “Anykščių energetinė statyba” dirba nuo 1946 metų birželio 1 dienos, kai buvo įkurtos Utenos tarprajoninės elektromechaninės dirbtuvės, kurios 1947 metais buvo perkeltos į Anykščius.

Plačiau

MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Bendrovės pagrindinė veikla yra statinio elektrinės dalies projektavimo ir statybos montavimo darbai:  0,4-110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijų tiesimas ir remontas, transformatorinių pastočių montavimas, projektavimas.

Plačiau

DARBŲ SAUGA IR KOKYBĖ

Bendrovėje įdiegta kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Plačiau

KONTAKTAI

UAB “Anykščių energetinė statyba”
Stoties g. 5, LT-29107, Anykščiai
Tel.: +370 381 59293
El.p. info@energetinestatyba.lt

Plačiau